نام:جهاد
نام خانوادگی:مغنیه
فرزند:عماد
تولد:12اردیبهشت 1370
شهادت:28دی
افتخاردهه هفتادیا

مدیران گروه

جهادی ها

گروه عمومی · 7 کاربر · 2 پست


ارسال به جهادی ها


عمار ولی عمار ولی

.

1

این مطلب را پسند کرده اند.

سیّده زینبــ سیّده زینبــ

به نام جهاد
به یادجهاد
سلام
امروز شنبه 30اردیبهشت ماه هزاروسیصد ونودوشش
اینجا تهران خ جمهوری است.مردم از حضورشان خوشحالند
اما
عده ای ناراحت
ومهم نیست برایمان چه کسی رای می آورد
هرکس که رای بیاورد ملت باید اورا همکاری دهند.
درفضای مجازی حرف زیاد است
اما آنکه خودرا عمارمی داند تابع امرولایت است،هرچندسخت باشد.
گویا بعضی ها میگویند تقلب شده است اما آیانمیدانند که این فتنه است؟؟
شما به وظیفه عمل کردید باقی اش باخداست...
مگرنه آن که پیمان بسته اید تاآخر ایستاده اید؟


6

این مطلب را پسند کرده اند.