یأس
مدت زمان عضویت: 7 ماه و 28 روز و 2 ساعت و 19 دقيقه قبلتماس ها

موارد دیگر
Despair

دوستان

کد QR شخصی


یأس یأس

تو در چه فکری
هی به این فکر میکنم که ما در اینجا عرق میریزیم و وضعمان این است
و انها در انجا عرق میخورند و وضعشان آن ...
نمیدانم مشکل در نوع عرق هاست یا در خوردن و ریختن ما!!!

2

این مطلب را پسند کرده اند.