یأس
مدت زمان عضویت: 10 ماه و 11 روز و 7 ساعت و 28 دقيقه قبلتماس ها

موارد دیگر
Despair

دوستان

کد QR شخصی


یأس یأس

تو در چه فکری
هی به این فکر میکنم که ما در اینجا عرق میریزیم و وضعمان این است
و انها در انجا عرق میخورند و وضعشان آن ...
نمیدانم مشکل در نوع عرق هاست یا در خوردن و ریختن ما!!!

2

این مطلب را پسند کرده اند.