فرمانده
مدت زمان عضویت: 1 ماه و 2 روز و 23 ساعت و 44 دقيقه قبلاطلاعات پروفایل خصوصی می باشد.

فرمانده فرمانده

ازخاک اگر خلق شدیم این شرف ماست، خاکیم ولی خاکِ قدومِ شهداییم....
فرمانده معبرسایبری بیت الشهدا
www.beytoshohada. blog.ir
www.beytoshohada. blogfa.com

1

این مطلب را پسند کرده اند.

فرمانده فرمانده

سلام ، فرمانده از اعضای جديد سنگریها هستم ...

1

این مطلب را پسند کرده اند.