هرروز یک کلام از امیر عشق و عدالت
یاحیدرمدد

مدیران گروه

کلام امیر المومنين علیه ...

گروه عمومی · 5 کاربر · 2 پست


ارسال به کلام امیر المومنين علیه السلام


حیدر حیدر

به نام خدا
نهج البلاغه خطبه79
سخنى از آن حضرت (ع) آن گاه، كه آهنگ خوارج كرد، يكى از اصحابش او را گفت: اى امير المؤمنين به شهادت علم نجوم، اگر در اين ساعت حركت كنى مى ترسم كه به مراد خويش نرسى. على (ع) در پاسخ او فرمود:
تو پندارى ساعتى را يافته اى، كه اگر كسى در آن ساعت براى انجام مقصود خويش در حركت آيد، از هر بد در امان است و از ساعتى بر حذر مى دارى كه هر كه در آن قصد كارى كند در چنبر زيانمندى افتد؟ هركس كه سخنان تو را راست پندارد، قرآن را دروغ انگاشته و براى رسيدن به هر چه پسند اوست و پرهيز از آنچه ناپسند اوست خود را از يارى خداوند بى نياز خواسته.
از كسى كه به سخن تو عمل كند، خواهى كه به جاى پروردگارش تو را حمد و سپاس گويد. زيرا تو، به زعم خود، او را به ساعتى كه به سود خويش دست مى يابد و از زيان در امان مى ماند راه نموده اى.

3

این مطلب را پسند کرده اند.

حیدر حیدر

امام علی (ع) فرمودند: فصل بهار را دوست دارم به دو دلیل؛ یکی خرمی و سرسبزی بهار و دوم :حیای بهار چون درختان عریان و لخت را با گل و برگ می پوشاند.

از علی (ع) سوال شد کدام فصل را دوست دارید؟ وبه چه دلیل ؟ و آن حضرت فرمودند: فصل بهار را دوست دارم به دو دلیل؛ یکی خرمی و سرسبزی بهار و دوم :حیای بهار چون درختان عریان و لخت را با گل و برگ می پوشاند .

قابل توجه است که این فرمایش حضرت بیانگر ارتباط مستقیم موجود بین حیا و پوشش هم هست و البته این شاید یکی از شاعرانه‌ترین و بلیغ‌ترین راجع به توصیفات فصل بهار باشد

fairy_lights.jpg

6

این مطلب را پسند کرده اند.